Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos aktualijos 2019: organiniai ir neurodegeneraciniai psichikos sutrikimai – etiologija, diagnostika, įvertinimas
 
 
DŽIAUGIAMĖS ĮVYKUSIA KONFERENCIJA BEI DĖKOJAME JOS DALYVIAMS!


 
KONFERENCIJOS GARBĖS SVEČIAI
 
 
 

Dr. Nicoleta Lucia Tataru
Pasaulio psichiatrų asociacijos Teismo psichiatrijos sekcijos prezidentė, Rumunija 
Gydytoja psichiatrė. Nuo 1979 metų psichiatrė konsultantė, psichiatrijos departamento vadovė, supervizorė ir Rumunijos psichiatrinės tarnybos koordinatorė, Rumunijos Senyvo amžiaus priežiūros asociacijos steigėja (1995), Trečio amžiaus bendruomenės centrų steigėja (1997), Pasaulio psichiatrų asociacijos Teismo psichiatrijos sekcijos prezidentė. Aktyviai dalyvauja Tarptautinės socialinės psichiatrijos asociacijos, Tarptautinės psichogeriatrinės asociacijos, Pasaulinės psichosocialinės reabilitacijos asociacijos veikloje. Daktarė yra Europos geriatrinės psichiatrijos asociacijos narė ir prezidentė, Europos psichiatrų asociacijos tarybos direktorė nuo 1998 m., Rumunijos psichiatrų asociacijos komiteto narė, Rumunijos psichoterapijos asociacijos, Rumunijos geriatrinės psichiatrijos asociacijos steigėja ir prezidentė, Oradea Lions klubo steigėja ir narė. Daktarė N. L. Tataru yra paskelbusi daugybę mokslinių pranešimų, yra keletos knygų bendraautorė. Jos mokslinės veiklos kryptis – senyvo amžiaus asmenų psichikos sutrikimai teismo psichiatrijoje bei kitais klausimais. Daktarė aktyviai dalyvavo rengiant pagrindinius Pasaulio psichiatrų asociacijos Teismo psichiatrijos sekcijos dokumentus: „The Consensus Paper Prison Psychiatry Curriculum for mental health professionals to promote and improve Mental Care for Prisoners”; “Consensus guidelines for independent Medical examinations in Forensic Psychiatry”.
 
Prof. Fazel Seena 
Pasaulio psichiatrų asociacijos Teismo psichiatrijos sekcija, Oksfordo universitetas, Warnefordo ligoninė, Psichiatrijos departamentas, Jungtinė Karalystė 
Oksfordo universiteto Teismo psichiatrijos profesorius, Welcome Trust klinikinių tyrimų vyresnysis tyrėjas Psichiatrijos departamente. 
Jo tyrimų objektas – ryšys tarp psichikos sutrikimų ir smurtinių nusikaltimų, nuteistųjų asmenų psichikos sveikata bei smurtinio elgesio rizikos įvertinimas. Profesorius Seena Fazel buvo paskirtas ir dirbo teismo psichiatru ekspertu Jungtinių Tautų finansuoto Raudonųjų khmerų tribunolo procese byloje Nr. 002, vertindamas kaltinamųjų asmenų gebėjimą duoti parodymus ir dalyvauti teismo procese. 
Profesorius Fazell Seena turi išskirtinę patirtį nuteistų asmenų psichikos sveikatos, suicidų, psichikos sutrikimų ir smurtinio elgesio ryšio, gebėjimo duoti parodymus ir dalyvauti teisme vertinimo srityse.
Yra paskelbęs didelį skaičių publikacijų: „Paauglių ir jaunų suaugusiųjų depresija ir smurtas: duomenys iš trijų tęstinio stebėjimo grupių“ (2017); „Sąryšis tarp didžiųjų psichotropinių vaistų išrašymo ir pakartotinio nusikalstamumo po išleidimo iš įkalinimo“ (2016); „Selektyvūs serotonino reabsorbcijos inhibitoriai (SSRI) ir smurtiniai nusikaltimai: grupės tyrimas“ (2015); „Šizofrenijos smurto rizikos pagerinimas: epidemiologinis kriminalinės istorijos faktorių tyrimas“ (2015), „Hospitalizacijų ir nusikalstamumo atvejų registras Švedijoje“ (2010); „Šizofrenijos ir nusikalstamumo sąsajų apžvalga“ (2009). Neseniai viešai skelbti profesoriaus darbai: „Ar depresija turi ryšį su smurtu? Paaugliai, turintys psichikos sveikatos sutrikimų, du kartus dažniau linkę turėti kriminalines istorijas...“; „Teroristų moralinis įvertinimas, ištirtas psichologijos testu“; „Išėjusių iš įkalinimo vietų gydymas vaistais gali padėti išvengti pakartotinų nusikaltimų: psichikos sveikatos sutrikimų gydymas gali sumažinti atkryčio riziką“.
 
Prof. dr. Antoni Novotni  
Pasaulio psichiatrų asociacijos Teismo psichiatrijos sekcijos sekretorius, Skopjė universitetas, Universiteto psichiatrijos klinika, Makedonija 
Dėsto Skopjės Šv. Kirilo ir Metodijaus universiteto Medicinos fakultete. Yra paskelbęs darbus apie užsitęsusios depresijos periferinius serotoninius markerius, depresija sergančių asmenybės ypatumų įtaką sutrikimo pasireiškimui, Makedonijos psichikos sveikatos įstatymus ir prievartinę hospitalizaciją, vaikų seksualinę prievartą.
 
Prof. Markku Eronen
Turku universitetas, Helsinkio universitetas, Vanha Vaasa ligoninė, Suomija
Dėsto Helsinkio ir Turku universitetuose bei dirba Suomijos Vanha Vaasa psichiatrijos ligoninėje, žymus Suomijos psichiatras, teismo psichiatras ekspertas, yra paskelbęs virš 80 mokslinių straipsnių, kurie sulaukė daug dėmesio (2764 citavimo ir 8047 skaitymo atvejų). Profesorius yra aktyvus Ghent Grupės dalyvis, rengęs pranešimus teismo psichiatrijos temomis. Profesoriaus tyrimų laukas platus, jis yra rašęs straipsnius apie paauglių įtraukimą į nusikalstamas veikas, etikos aspektus vaikų ir paauglių teismo psichiatrijoje, nepilnamečių smurto rizikos struktūruotą vertinimą (4 metų stebėjimo rezultatai), pacientų saugumo kultūrą Suomijos priverstinio gydymo psichiatrijos ligoninėse, Suomijos psichikos sveikatos įstatymus.
 
Dr. Katrin Eino
Pasaulio psichiatrų asociacijos Teismo psichiatrijos sekcija, Estijos psichiatrų asociacija, Estija
 
Dr. Anita Apsite
Rygos psichiatrijos ir priklausomybių medicinos centras, Latvija 
 
Dr. Ingrida Cera
Rygos psichiatrijos ir priklausomybių medicinos centras, Latvija 
 
Dr. Evija Strika
Rygos psichiatrijos ir priklausomybių medicinos centras, Latvija 
 
Dr. Aleksandra Konevnina
Rygos psichiatrijos ir priklausomybių medicinos centras, Latvija 
 
Prof. dr. Sergey Igumnov
Baltarusijos valstybinis universitetas, Psichologijos instituto Klinikinės psichologijos katedra, Baltarusija 
 
Yevgeny Shevchuk
Valstybinis teismo ekspertizių komitetas,  Baltarusija 
 
Yuliya Lisitsyna
Valstybinis teismo ekspertizių komitetas,  Baltarusija