MOKSLINIO ORGANIZACINIO KOMITETO
PIRMININKAS

DOC. DR. ROLANDAS ZABLOCKIS

MOKSLINIO ORGANIZACINIO KOMITETO
NARIAI

PROF. DR. EDVARDAS DANILA
 

GYD. ALGIRDAS GAURONSKIS
 

KONFERENCIJOS
PROGRAMA