VALSTYBINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
DIREKTORĖS KVIETIMAS

Mieli kolegos,
 

Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM maloniai kviečia į tarptautinę konferenciją, skirtą trauminių patirčių ir jų pasekmių analizei.
Praėjusių metų renginyje kalbėjome apie trauminę viktimologiją ir palietėme smurtinių patirčių sąlygojamą ,,ydingo rato“ fenomeną, kai buvusi smurto auka, nesulaukusi savalaikės pagalbos, gali pati tapti smurto skleidėja. Šių metų konferencijoje norime praplėsti ir pagilinti trauminių patirčių naratyvą, atsižvelgiant tiek į dabarties makroaplinkos rizikos veiksnius psichikos sveikatai, tiek į žalojančių veiksnių apraiškas ir dinamiką mikroaplinkoje.

Pasaulinė pandemija – globalinis žmonijos emocinę būklę pastaruosius du su puse metų komplikuojantis makroveiksnys, besidriekiantis nuo karantino sąlygotos izoliacijos būtinybės, galimybių betarpiškai bendrauti, gauti fiziškai jaučiamą atjautą ir palaikymą objektyvių apribojimų, išaugusio latentinio smurto pavojaus uždarose erdvėse iki sąmokslų kūrėjų skleidžiamos dezinformacijos bei žiniasklaidos nepamatuotai eskaluojamos totalios gąsdinimo taktikos. Mums, psichikos sveikatos specialistams, ši tema ypatingai aktuali, todėl tikimės, kad Lietuvos ir Estijos kolegų pranešimuose skiriamas dėmesys darbinei patirčiai pandemijos situacijoje bus naudingas tiek teoriniu, tiek praktiniu aspektu. 

Analizuodami Tarnyboje atliekamas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes, susijusias su smurtu ir traumine patirtimi, jų pagrindu parengtuose pranešimuose siekiame atskleisti trauminių patirčių įtaką smurto sklaidai, paliečiant tiek auto, tiek ir hetero agresijos apraiškas. Patyrimai, susiję su trauminių patirčių pasekmėmis, bus atskleisti ir kviestinių užsienio lektorių pranešimuose.
Konferencijos mokslinis dėmesys smurtinių ir trauminių veiksnių abipusei sąveikai gali prisidėti prie Lietuvoje gerai išplėtotos traumatologijos ir suicidologijos paradigmos, o taip pat atsiliepti į kiekvieno specialisto lūkesčius giliau žinoti, įvertinti, pajausti ir atjausti atskiro asmens individualius trauminius išgyvenimus ir  destrukcinius atsakus, kylančius sudėtingame pasaulyje.

Labai laukiame Jūsų konferencijoje.

 

Pagarbiai
Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teismo psichiatrė ekspertė, laikinai vykdanti direktorės funkcijas
Vaiva Martinkienė

KONFERENCIJOS
BENDRA INFORMACIJA

 


Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos aktualijos 2021: trauminių išgyvenimų psichiatrinės ir psichologinės pasekmės“.

Data: 2021 m. rugsėjo 16–17 d.
Vieta: Grand Hotel Kempinski Vilnius konferencijų centras, Universiteto g. 14, Vilnius

Konferencija skirta visų profesinių kvalifikacijų gydytojams, teismo psichiatrams ekspertams, teismo psichologams ekspertams, medicinos psichologams.

Konferencijos metu numatytas sinchroninis vertimas iš anglų į lietuvių kalbą.

 

KONFERENCIJOS DALYVIO MOKESTIS, EUR

 
Išankstinė registracija*
iki 2021 m. rugsėjo 1 d.
Vėlyvoji registracija*
nuo 2021 m. rugsėjo 2 d.
1 DIENA  |  2021 m. rugsėjo 16 d.
Dalyvis 100 120
Rezidentas, studentas** 70 90
Lektorius 0 0
2 DIENA  |  2021 m. rugsėjo 17 d.
Dalyvis 100 120
Rezidentas, studentas** 70 90
Lektorius 0 0
1–2 DIENA  |  2021 m. rugsėjo 16–17 d.
Dalyvis 180 220
Rezidentas, studentas** 120 160
Lektorius 0 0
*- mokėjimą būtina atlikti iki nurodytos datos
**- registruojantis būtina įkelti dokumento, įrodančio rezidento, studento statusą, kopiją

Į KONFERENCIJOS DALYVIO MOKESTĮ ĮSKAIČIUOTA:

  • dalyvavimas konferencijos mokslinėje programoje

  • vaišės konferencijos maitinimų metu

  • kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas:

    • 2021 m. rugsėjo 16 d. – 5 val.

    • 2021 m. rugsėjo 17 d. – 5 val.

    • 2021 m. rugsėjo 16 ir 17 d. – 10 val.

KONFERENCIJOS GARBĖS SVEČIAIDr. Ingrida Cera
Rygos psichiatrijos ir priklausomybių centras, Latvija

Dr. Aleksandra Konevnina
Rygos psichiatrijos ir priklausomybių centras, Latvija

Dr. Anita Apsite
Rygos psichiatrijos ir priklausomybių centras, Latvija

Dr. Arturs Blekte
Rygos psichiatrijos ir priklausomybių centras, Latvija

Dr. Inese Drike
Valstybinė Rezeknės ligoninė, Latvija

Raitis Eglītis
Rygos psichiatrijos ir priklausomybių centras, LatvijaMarina Cojocaru
Viljandi ligoninė, Estija

Kristijan Kask
Talino universitetas, Estija

Prof. dr. Sergey Igumnov
Psichologijos instituto Klinikinės psichologijos katedra, Baltarusijos Valstybinis pedagoginis universitetas, Baltarusija 

Ramunė Mazaliauskienė
Lietuvos psichiatrų asociacija, LSMU Kauno ligoninės Psichiatrijos klinika

Prof. dr. Arūnas Germanavičius
Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, VU medicinos fakultetas

KONFERENCIJOS
MOKSLINIS IR ORGANIZACINIS KOMITETAS

JOHN DOELER
[Title], [Company],
A brief description of the speakers attributes and their success credentials.
 

JOHN DOELER
[Title], [Company],
A brief description of the speakers attributes and their success credentials.
 

KONFERENCIJOS
MOKSLINĖ PROGRAMA

KONFERENCIJOS VIETA
GRAND HOTEL KEMPINSKI VILNIUS KONFERENCIJŲ CENTRAS

ADRESAS: UNIVERSITETO G. 14, VILNIUS