DŽIAUGIAMĖS ĮVYKUSIA KONFERENCIJA BEI DĖKOJAME JOS DALYVIAMS!

VALSTYBINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
DIREKTORĖS KVIETIMAS

 
Gerbiami kolegos, 
 

Smurtas ir psichikos sveikata kaip trauminės viktimologijos svarbiausia dalis šiuo „metoo“ pareiškimų sklaidos socialiniuose tinkluose laikmečiu sulaukė ne tik bene didžiausio visuomenės dėmesio per savo gyvavimo istoriją, bet ir suteikė pagreičio jungtinei biomedicininės ir psichosocialinės traumos teorijų plėtrai. Visi psichikos sveikatos priežiūros sistemoje dirbantys specialistai neišvengiamai susiduria su pačiais įvairiais smurto temos klausimais. Kaip psichikos sveikatos priežiūros tarnybos atsiliepia į smurto ir seksualinės prievartos situaciją? Kaip smurtas ir seksualinė prievarta paveikė asmens gyvenimą? Kokie yra psichiatrijos pacientų, patyrusių smurtą ir seksualinę prievartą, epidemiologiniai duomenys? Kada ir kaip galima įvertinti buvusią seksualinę prievartą ir vykdyti terapinę intervenciją? Kokia turi būti traumą patyrusio asmens aplinka, kad jis galėtų saugiai atsiskleisti? Kokios specifinės terapinės priemonės taikomos prievartos aukoms? Kaip psichikos sveikatos specialistai susisiekia su kitomis tarnybomis smurto ir seksualinės prievartos atvejais? Kaip psichikos sveikatos priežiūros institucijos bendradarbiauja su teisine sistema smurto ir seksualinės prievartos atvejais? Kaip atskiriami piktnaudžiavimo trauma atvejai? 

Traumines pasekmes išgyvenantys asmenys ieško pagalbos ir yra sutinkami tiek teisinėse institucijose, tiek visose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose. Mes, Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos ekspertai, esame sukaupę specialiąsias žinias apie asmenų kaip nukentėjusių nuo seksualinio, psichologinio, fizinio smurto, psichikos sveikatos sutrikdymo ypatumus, procesinį veiksnumą, trauminio patyrimo amneziją, psichikos būklės indukuotą bejėgiškumą, amžiaus psichologinę įtaką, galimus agravacijos atvejus, psichikos sutrikimų nesiekiančias stresines būsenas. Manome, kad pasidalindami bendromis psichikos sveikatos specialistų, teisėsaugos institucijų darbuotojų žiniomis apie smurtą patyrusių asmenų traumos išorinius ir vidinius veiksnius, pagilinsime savo kompetencijas ne tik trauminių reiškinių vertinime, bet ir antrinės žalos pavojaus išvengime.

Laukiame Jūsų konferencijoje.

 

Pagarbiai
Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorė
Vaiva Martinkienė

KONFERENCIJOS
BENDRA INFORMACIJA

Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Teismo psichiatrijos, teismo psichologijos aktualijos 2020: smurto ir viktimologijos aspektai“.

Data: 2020 m. rugsėjo 10–11 d.
Vieta: viešbučio „Narutis“ konferencijų centras, Pilies g. 24, Vilnius

Konferencija skirta visų profesinių kvalifikacijų gydytojams, teismo psichiatrams ekspertams, teismo psichologams ekspertams, medicinos psichologams.

Konferencijos metu numatytas sinchroninis vertimas iš anglų į lietuvių kalbą.

 

KONFERENCIJOS DALYVIO MOKESTIS, EUR

DALYVIŲ VIETŲ SKAIČIUS BAIGĖSI. NAUJŲ DALYVIŲ REGISTRACIJA RENGINIO DIENĄ NEBUS VYKDOMA 

   

 
Išankstinė registracija*
iki 2020 m. rugsėjo 3 d.
Registracija renginio dieną
2020 m. rugsėjo 10–11 d.
1 DIENA  |  2020 m. rugsėjo 10 d.
Dalyvis 60 Nebus vykdoma
Rezidentas, studentas** 30 Nebus vykdoma
Lektorius 0 Nebus vykdoma
2 DIENA  |  2020 m. rugsėjo 11 d.
Dalyvis 60 Nebus vykdoma
Rezidentas, studentas** 30 Nebus vykdoma
Lektorius 0 Nebus vykdoma
1–2 DIENA  |  2020 m. rugsėjo 10–11 d.
Dalyvis 110 Nebus vykdoma
Rezidentas, studentas** 50 Nebus vykdoma
Lektorius 0 Nebus vykdoma
*- mokėjimą būtina atlikti iki nurodytos datos
**- registruojantis būtina įkelti dokumento, įrodančio rezidento, studento statusą, kopiją

Į KONFERENCIJOS DALYVIO MOKESTĮ ĮSKAIČIUOTA:

  • dalyvavimas konferencijos mokslinėje programoje

  • vaišės konferencijos maitinimų metu

  • kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas:

    • 2020 m. rugsėjo 10 d. – 4 val.

    • 2020 m. rugsėjo 11 d. – 4 val.

    • 2020 m. rugsėjo 10 ir 11 d. – 8 val.

KONFERENCIJOS
GARBĖS SVEČIAI

 

Prof. dr. Birgit Völlm
Pasaulio psichiatrų asociacijos Teismo psichiatrijos sekcija, Rostoko universiteto Medicinos centro Teismo psichiatrijos klinika ir poliklinika, Vokietija

Dr. Nicoleta Lucia Tataru
Pasaulio psichiatrų asociacijos Teismo psichiatrijos sekcija, Rumunija

Prof. dr. Seena Fazel
Pasaulio psichiatrų asociacijos Teismo psichiatrijos sekcija, Oksfordo universitetas, Warnefordo ligoninė, Jungtinė Karalystė

Dr. Anita Apsite
Rygos psichiatrijos ir priklausomybių centras, Latvija

Dr. Ingrida Cera
Rygos psichiatrijos ir priklausomybių centras, Latvija

Dr. Aleksandra Konevnina
Rygos psichiatrijos ir priklausomybių centras, Latvija

Raitis Eglītis
Rygos psichiatrijos ir priklausomybių centras, Latvija

Marina Cojocaru
Viljandi ligoninė, Estija

Prof. dr. Sergey Igumnov
Psichologijos instituto Klinikinės psichologijos katedra, Baltarusijos Valstybinis pedagoginis universitetas, Baltarusija 

Dr. Yuri Ostianko
Baltarusijos Respublikos Valstybinis teismo psichiatrijos ekspertizių komitetas, Baltarusija

Dr. Liudmila Mun
Baltarusijos Respublikos Valstybinis teismo psichiatrijos ekspertizių komitetas, Baltarusija

KONFERENCIJOS
MOKSLINIS IR ORGANIZACINIS KOMITETAS

JOHN DOELER
[Title], [Company],
A brief description of the speakers attributes and their success credentials.
 

JOHN DOELER
[Title], [Company],
A brief description of the speakers attributes and their success credentials.
 

KONFERENCIJOS
MOKSLINĖ PROGRAMA

KONFERENCIJOS VIETA
VIEŠBUČIO „NARUTIS KONFERENCIJŲ CENTRAS

ADRESAS: PILIES G. 24, VILNIUS