Teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos aktualijos 2018: teorijos ir praktikos vienovė
 
 
DŽIAUGIAMĖS ĮVYKUSIA KONFERENCIJA BEI DĖKOJAME JOS DALYVIAMS!


VALSTYBINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORĖS 
KVIETIMAS Į TARPTAUTINĘ MOKSLINĘ PRAKTINĘ KONFERENCIJĄ

Gerbiami kolegos, 

Norime Jus pakviesti į tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją „Teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos aktualijos 2018: teorijos ir praktikos vienovė", kuri vyks jau š. m. gegužės 17-18 dienomis, Klaipėdoje.

Šioje konferencijoje bus skirta daug dėmesio apžvelgti psichiatrijos mokslo naujienas tiek teoriniu, tiek ir praktiniu aspektu. Konferencijos metu bus skaitomi pranešimai, kuriuose bus aptariami smegenų stimuliacijos metodai, skirti mažinti impulsyvumui, telepsichiatrijos naudojimas psichikos sveikatos priežiūroje, psichikos sutrikimų simuliacijos įvertinimas, neuropsichiatrijos ir psichopatijos sąsajos, aleksitimijos ir priklausomybių ryšys, kognityvinės disfunkcijos įvertinimas, įtaigumo reikšmė, atliekant psichologinius tyrimus, tėvystės įgūdžių įvertinimas. Dalis pranešimų bus skirti šizofrenijos spektro sutrikimų dinamikai, nukentėjusiųjų nuo seksualinės prievartos mažamečių, nusikaltusių asmenų psichikos sveikatos įvertinimo ir priverstinio gydymo klausimams.

Manome, kad konferencijos pranešimai bus įdomūs bendrosios praktikos psichiatrams, vaikų ir paauglių psichiatrams, psichologams bei socialiniams darbuotojams, dirbantiems su psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis.

Diskusijų metų bus galimybė aptarti jums rūpimus klausimus su užsienio specialistais iš Jungtinės Karalystės, Danijos, Latvijos, Baltarusijos.
   
  
Pagarbiai 
 
Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorė
Vaiva Martinkienė